Missä ovat pakolaiset?

By on March 16, 2016 in Ajankohtaista with 0 Kommentit

Vielä viime kesänä yksikään itseään kunnioittava poliitikko ei nurissut pakolaisille ja heistä aiheutuville kuluille. Pakolaistulvan kasvaessa yli äyräiden muuttuivat päättäjien puheet ja monille rajoille on jo ilmestynyt piikkilanka-aidat pakolaisten tuloa estämään. Ongelma on suurin siellä mistä pakolaiset tulevat Eurooppaan ja minne he haluavat uuden kotinsa pystyttää. Erot eri valtioiden välillä ovat hämmästyttävän suuret.

Viime vuonna Viro otti vastaan 230 turvapaikanhakijaa. Suomen vastaava luku on noin 32 000. Tarkkaa tietoa siitä, montako pakolaista Virossa juuri nyt on, ei ollut saatavilla, mutta muutamissa kymmenissä lukumäärä lienee. Suomelle pakolaisten on arvioitu tänä vuonna maksavan noin 800 miljoonaa euroa. Summa on niin suuri, että se varmasti lisää Suomen valtion velkataakkaa. Viron pakolaiset tuskin heiluttavat valtion tulo ja menoarviota, vaan Viro pystynee pitämään tänäkin vuonna valtion tulot ja menot tasapainossa. Perinteisesti Virossa valtio syö yhtä paljon kuin tienaa.

Saksa, Ruotsi ja nyt myös Suomi ovat maita, johon turvapaikanhakijat haluavat tulla. Miksi Viroon ei tule pakolaisia? Maa on tietenkin pieni ja tuntematon, mutta tuskin Suomeakaan moni pakolainen tunsi vielä muutama vuosi sitten. Viron pakolaispolitiikka on varmasti paljon kylmempää kuin monen muun valtion, mutta on silti yllättävää, kuinka vähän turvapaikkahakemuksia on tänne jätetty.  Jotkut maat tekevät jo antimainontaa potentiaalisille pakolaisille, jotta he eivät tulisi kyseiseen maahan. Viron nuiva suhtautuminen turvapaikanhakijoihin on ilmeisesti levinnyt puskaradion kautta, koska rajoilla ei näy juuri minkäänlaista liikettä.

Kiintöpakolaisia Viro suostui pitkän taivuttelun jälkeen ottamaan 523 ihmistä tämän vuoden loppuun mennessä. Ilmeisesti yksikään näistä pakolaisista ei ole vielä Viroon saapunut. Olisi vaikea uskoa, että se olisi vain sattumaa. Onko tällä sitten vaikutusta Viron kansainväliseen maineeseen? Pienen valtion toimintaa ei juuri huomata, kun suuretkaan eivät löydä yhteistä säveltä pakolaiskysymyksessä.

Virolla ei ainakaan vielä ole joutunut pakolaisasiassa painimaan käytännön murheiden kanssa, vaan keskustelu on liikkunut periaatetasolla. Tosin virolaiset seuraavat aktiivisesti mitä Suomessa tapahtuu ja kuinka suomalaiset näitä ongelmia ratkovat. Viroa ja Suomea yhdistää pitkä raja Venäjän kanssa. Suomeen venäjältä tulee pakolaisia, Viroon ei – ainakaan vielä. Tosin Venäjän ja Viron välinen raja on vielä helppo ylittää salaa eli siellä voi olla liikkumista, mikä ei näy tilastoissa.

Pakolaiset jakavat ihmiset Virossa kahteen leiriin niin kuin kaikkialla muuallakin. Osalle ihmisistä muiden auttaminen on inhimillinen velvollisuus, toisille pelkoja ja kustannuksia aiheuttava kansainvaellus. Jälkimmäinen ryhmä perustelee kantaansa myös sillä, että Virossa on jo yli 300 000 venäjältä tullutta siirtolaista. Näin ajateltuna Viro on jo kortensa kekoon kantanut.

Share

About the Author

About the Author: .

Subscribe

If you enjoyed this article, subscribe now to receive more just like it.

Post a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ylös